Łużycka kultura w Nowym Miasteczku

Kultura łużycka w czasach prehistorycznych była rozwinięta w wielu miejscach na terytorium współczesnej Polski. Do czasów dzisiejszych przetrwało jednak niewiele obiektów z tamtych czasów. Czasem jednak dochodzi do dużych odkryć z nią związanych, a jedno z nich miało miejsce właśnie na obszarze Nowego Miasteczka.

Skąd wiadomo o kulturze łużyckiej w Nowym Miasteczku?

Dawniej możliwość występowania kultury łużyckiej na terenach zajmowanych obecnie przez Nowe Miasteczko była obiektem spekulacji. Wszystko jednak zmieniło się w XXI wieku wraz z postępującymi odkryciami i pracą archeologów. Temat ten był też bardzo głośny wśród mieszkańców lokalnej społeczności.

Na terenie Nowego Miasta znaleziono bowiem liczne dowody na istnienie kultury łużyckiej w tym miejscu. Wykopane z ziemi przedmioty i naczynia ceramiczne mają wielką wartość historyczną i zabytkową. Być może w przyszłości dokonane zostaną kolejne odkrycia. Warto też wiedzieć, że podobnych odkryć związanych z kulturą łużycką dokonano w kilku innych miejscach Polski, np. w Częstochowie.

W Nowym Miasteczko i jego okolicach co jakiś czas dochodzi także do innych, czasem przypadkowych odkryć o charakterze archeologicznym. Miasto to leży bowiem na terenie, który sprzyjał osiedlaniu się w dawnych czasach oraz ma długą i nie do końca zbadaną historię.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

frontpage