Dzieje Nowego Miasteczka na przestrzeni wieków

Historia Nowego Miasteczka jest skomplikowana. Miasto to znajduje się na zachodzie Polski, jednak przez długi okres panowały tam władze niemieckie. Nowego Miasteczka nie ominęły także katastrofy, a jeden z pożarów wyrządził w nim ogromne straty.

Kiedy powstało Nowe Miasteczko?

Trudno określić precyzyjną datę powstania Nowego Miasteczka. Dostępne dane historyczne sugerują, że miejscowość ta powstała najpóźniej pod koniec XIII wieku, co oznacza, że można je uznać za miasto z bardzo długą historią. Obecnie za datę założenia Nowego Miasteczka przyjmuje się rok 1296, a w 1996 świętowano jego 700-lecie.

Miasto założono najprawdopodobniej ze względu na silnie rozwijające się w regionie szlaki handlowe. Handel miał duże znacznie także w późniejszych okresach, kiedy to przez Nowe Miasteczko przechodziła ważna linia kolejowa. Łączyła ona między innymi Wrocław ze Szczecinem. Obecnie jednak stacja kolejowa jest nieczynna. Zapewne też wpływ na powstanie miasta miała bliskość Odry. W konsekwencji Nowe Miasteczko stało się miejscem, gdzie rozwijał się handel oraz rzemiosło.

Przez setki lat miasto znajdowało się pod władzą różnych ludzi. Byli to między innymi jezuici, czy też rody rycerskie. Przez pewien okres Nowe Miasteczko znajdowało się na terenie Królestwa Czeskiego, a w trakcie zaborów miasto podlegało władzy pruskiej. Czas zaborów w tym mieście tak jak i w całej Polsce to okres ograniczeń wolności i prześladowań Polaków.

W okresie międzywojennym miasto to należało do Niemiec. W historii miasta szczególnie dramatycznym momentem był pożar w XVII wieku, kiedy to płomienie pochłonęły większość ważnych budowli, w tym ratusz. Był to bardzo trudny czas dla mieszkańców, jednak miasto udało się odbudować. Nowe Miasteczko zapisało się także w historii jako miejsce rozwoju kościoła reformatorskiego.

Wraz z końcem II wojny światowej i ustaleniem nowych granic Nowe Miasteczko ponownie zostało włączone do terytorium Polski.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

frontpage