Jak wygląda życie w Nowym Miasteczku

Poziom i specyfika życia w danym miejscu jest wypadkową wielu elementów. Znaczenie ma tu między innymi położenie geograficzne, zaszłości historyczne oraz demografia. Jak więc można ocenić poziom życia w Nowym Miasteczku na tle innych polskich miast?

Jak położenie geograficzne wpływa na miasto?

Nowe Miasteczko to miasto, które znajduje się w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim. Jednocześnie jest także siedzibą gminny o charakterze miejsko-wiejskim. W ujęciu historycznym Nowe Miasteczko należy jednak zaliczyć do regionu Dolnego Śląska. Miejscowość znajduje się także nad rzeką Biała Woda oraz w pobliżu Odry.

Duży wpływ na życie mieszkańców w Nowym Miasteczku ma dość znaczna odległość od większych aglomeracji. Znajduje się ono około 40 km od Zielonej Góry i ponad 100 km od Wrocławia. Takie położenie można uznać za mało korzystne z punktu widzenia rynku pracy. W pobliżu Nowego Miasta trudno bowiem znaleźć dużych pracodawców. Przeważa tu raczej drobny handel i rzemiosło. Z drugiej strony brak wielkich aglomeracji w najbliższej okolicy zapewnia brak większych problemów z kwestiami ekologicznymi. Dużym plusem lokalizacji jest również to, że nieopodal znajduje się ważna droga wojewódzka, która ułatwia dostanie się do innych miejscowości.

Jak historia wpływa na Nowe Miasteczko?

Nowe Miasteczko może poszczycić się naprawdę długą, bo ponad 700-letnią historią. Zaszłości historyczne są widoczne po dziś dzień, a w tym mieście podziwiać można wiele średniowiecznych budowli i zabytków. W połączeniu z kameralnością tej miejscowości uzyskuje się oryginalny efekt, którego mogliby pozazdrościć mieszkańcy wielu innych polskich miast.

Lokalizacja na zachodzie Polski sprawiła zaś, że Nowe Miasteczko było częścią zaboru pruskiego. Okres zaborów był bardzo ciężki i wiązał się z prześladowaniami i dyskryminacją mieszkańców. Mimo to przynajmniej pod względem ekonomicznym przebywanie pod zaborem pruskim można uznać za lepsze niż zabór rosyjski. Współcześnie Nowe Miasteczko znajduje się dość blisko granicy z Niemcami, co może ułatwiać mieszkańcom emigrację zarobkową do zachodnich sąsiadów.

Co wynika z demografii Nowego Miasteczka?

Liczba mieszkańców wynosząca mniej więcej 3 000 i około trzy kilometry kwadratowe sprawiają, że Nowe Miasteczko trzeba uznać za bardzo małe miasto. Taka sytuacja ma oczywiście duże konsekwencje, a mieszkańcy mogą narzekać na brak rozbudowanej infrastruktury, czy też dużej liczby sklepów. Z drugiej strony ceny mieszkań są tu relatywnie niskie np. w porównaniu do Zielonej Góry oraz Wrocławia, a tempo życia nieco niższe niż w największych miejscowościach.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

frontpage